نوار تست

با توجه به وجود تنوع و همـچنین امکان عـدم تنظیم ماشین آلات ، احتمال خطا در عملکرد وجود خواهد داشت ، بنابر این از این دستگاه جهت بازبینی نهایی محصول استفاده می گردد که دارای شدت جریان معادل 2/3 آمپر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد