Warning: Declaration of UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Acf_Text::get_repeater_control($condition) should be compatible with UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Condition::get_repeater_control(array $condition) in /home/karacoi1/public_html/wp-content/plugins/ultimate-elementor/modules/display-conditions/conditions/acf-text.php on line 169

نوار تست

با توجه به وجود تنوع و همـچنین امکان عـدم تنظیم ماشین آلات ، احتمال خطا در عملکرد وجود خواهد داشت ، بنابر این از این دستگاه جهت بازبینی نهایی محصول استفاده می گردد که دارای شدت جریان معادل 2/3 آمپر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد