خطوط فرآوری

همراه

ماشین آلات و خطوط فرآوری پسته

خط کامل فرآوری پسته مدل 5000

5000

ظرفیت فراوری: 5  متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: 150 آمپر

مقدار آب صرفی: 3000 لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: 35 لیتر در ساعت

خط کامل فرآوری پسته مدل ۴۰۰۰

4000

ظرفیت فراوری: 3_3/5 متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: 97 آمپر

مقدار آب صرفی: 1000 لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: 19 لیتر در ساعت

خط کامل فرآوری پسته مدل ۳۰۰۰

3000

ظرفیت فراوری: 2/5 متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: 84 آمپر

مقدار آب صرفی: 1000 لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: 19 لیتر در ساعت

خط کامل فرآوری پسته مدل هوشمند ۴۰۰۰

4000

ظرفیت فراوری: 4 متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: 132 آمپر

مقدار آب صرفی: 3000 لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: 35 لیتر در ساعت

خط فراوری خرما

این خط مخصوص خرما های خشکی است که قابل شستشو می باشند.

ظرفیت این خط 1200 کیلو گرم در ساعت می باشد.

در این روش خرما ها پس از شستشو وارد دو سری خشک کن شش متری با هوای گرم میشوند و پس از آن توسط یک خشک کن شش متری با پنج فن قوی، رطوبت خرما های شسته شده گرفته میشود سپس با یک نوار سورت هشت متری مجهز به سیستم شستشوی نوار عملیات سورت به انجام میرساند.

با کارشناسان ما صحبت کنید

چنانچه در رابطه با خطوط فراوری نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، با کارشناسان ما تماس بگیرید.