کال پوستکن

راهنمای راه اندازی و تنظیم:

1- ابتدا زاویه و محل قاب عقب بررسی شود.

2- شیر آب را به مقدار لازم باز کنید.

3- در این دستگاه دریچه ای بر روی قاب جلو در قسمت خروج پسته تعبیه شده است که تنظیم صحیح آن باعث عملکرد بهتر دستگاه می شود. فلکه مچی تنظیم خروجی پسته را در جهت خلاف ساعت بچرخانید تا دریچه خروج به اندازه 5/2 سانتی متر باز شود.

4- بعد از چند دقیقه که از شروع کار گذشت پسته خروجی را بازرسی کنید در صورتی که پوست آنها کاملاً جدا نشده باشد فلکه تنظیم را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا دریچه کمی بسته شود در صورتی که به پسته ها صدمه وارد شده فلکه تنظیم را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا دریچه کمی بازتر شود.

راهنمای سرویس و نگهداری:

1- توصیه می شود بعد از فصل کار و در زمان انبار داری به منظور افزایش طول عمر، زنجیرها و تسمه پروانه ها از محل خود خارج گردند.

2- یاتاقان هاي دستگاه را گریس کاری کنید.

3- در صورت آسيب ديدن توپي و لنگ شدن آن بايد بلافاصله با شركت و يا نمايندگي ها تماس بگيريد تا نسبت به رفع عيب اقدام شود.

راهنمای نکات ایمنی:

1- همیشه بعد از انجام تنظیمات و یا تعمیرات حفاظ های دستگاه را در محل خود نصب کنید و از روشن کردن دستگاه بدون حفاظ خودداری کنید.

2- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات برق تابلوی اصلی را قطع کنید.

3- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات زنجیر ها و تسمه پروانه های سر الکتروموتور را از محل خود خارج کنید.

4- از ریختن آب روی الکتروموتور، چرخ زنجیر، زنجیر و یاتاقان ها خودداری کنید.

5- قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن کابل های برق و اتصال ارت اطمینان حاصل کنید.

6- از بسته بودن درب ترمینال برق روی الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

7- از نزدیک کردن بدن یا لباس به اجزاء در حال حرکت پرهیز کنید.

8- سنگ و چوب هاي ضخيم درون بار پسته باعث آسيب ديدن پسته ها، تيغه هاي کال پوستکنی و پيچ هاي توپي خواهد شد و بايد از ورود آنها به دستگاه جلوگیری به عمل آید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد