گوگیر پسته

بعد از اینکه پسته ها در دستگاه رطوبت گیر رطوبت سطحی خود را از دست دادند،  وارد دستگاه گوگیر می شوند (در اصطلاح به پسته های پوست نشده در فرآوری پسـته گوی گفته می شود) این دستـگاه با استفاده از توپی های آلومینیومی صیقلی گوی ها را از خط فرآوری خارج می کند.

این دستگاه در دو مدل تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
1گوگیر 140همخوانی با پسته پوست کن 1402/8 آمپر (سه فاز)
2گوگیر 5000همخوانی با پسته پوست کن 4000 و 50005/3 آمپر (سه فاز)

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد