کال پوست کن 140

بعد از عمل پوستکنی پسته توسط دستگاه های پوستکن و نخاله گیر، پسته نرسیده یا به اصطلاح کال که به صورت پوست نشده یا نیمه پوست شده در چرخه فرآوری باقی می ماند توسط حوض تفکیک و شستشو به خط فرآوری جانبی انتقال می یابند و توسط دستگاه کال پوستکن پوست گیری می شوند و عمل جداسازی پسته های نرسیده از رسیده در قسمت های غربال گوگیر و گوگیر هم اتفاق می افتد.
کال پوستکن140: ظرفیت این دستگاه با پسته پوستکن های 140 و 4000 همخوانی داشته ودارای شدت جریان 8/8 آمپر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید