پوستکن پسته 5000

پوستکن پسته

قلب تپنده تمامی خطوط فرآوری ، دستگاه پوستکن پستـه می باشد که از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و عملکرد مطلوب یا نامطلوب آن تاثیری مستقیم بر روی محصول خواهد گذاشت.

پوسـتکن های تولیدی این مجـموعه بدلیل تنظیمات آسـان و کاربـردی وعملکرد مطلوب، توانسـته از جایگاه خوبی در ایـن صنعت برخوردار باشد، تـوپـی استفاده شده دراین دستگاه از جنس آلـومینیوم و دارای پیچهای از آلیاژ مخصوص و منحصر  بفرد ، این دستگاه را از دیگر دستگاه های مشابه خود در بازار متمایز و قابل اطمینان ساخته و رضایت مشتریان را به خود جلب نموده است.

این دستگاه در چهار مدل تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
1پوست کن 901/1 مترمکعب پسته پوست شده7/5 آمپر (تک فاز)
2پوست کن 1407/1 مترمکعب پسته پوست شده8/8 آمپر (سه فاز)
3پوست کن 40007/2 مترمکعب پسته پوست شده16/5 آمپر (سه فاز)
4پوست کن 50004 مترمکعب پسته پوست شده28/1 آمپر (سه فاز)

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد