نوار سورت خرما

برای درجه بندی رطب ، خـرما های نیمه خشک و خشک ، از این دستگاه  استفاده  می شود. این دستگاه دارای نوار نقاله مخصوص موادغذائی است  که توسط سیستم خودکار مرتبا شستشو داده می شود ، در این دستگـاه  سه مسیر  جـداگانه تـعبیه شده که  تفـکیک و درجـه بندی خــرما را  آسان می نماید پوشش بدنه از استیل می باشد و با شدت جریان3/7 آمپر و مصرف آب 20 لیتر در ساعت کار می کند.