نخاله گیر 5000

از این دستگاه به دو منظور استفاده می شود:
-1 تکمیل مرحله پوستکنی پسته
-2 شستشوی مقدماتی
پیچهایی که بر روی توپی این دستگاه قرار دارند با پیـچهای دستگاه پوستکن پسـته متفاوت بوده و از ضخامت کمتری برخوردار می باشند و درنتیجه به پسته آسیب نمی رسانند.
نخاله گیر5000 : ظرفیت این دستگاه با پوستکن 5000 همخوانی داشته ودارای شدت جریانی معادل17/6 آمپر و مصرف آب معادل600 لیتر در ساعت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد