نخاله گیر 140

از این دستگاه به دو منظور استفاده می شود:
-1 تکمیل مرحله پوستکنی پسته
-2 شستشوی مقدماتی
پیچهایی که بر روی توپی این دستگاه قرار دارند با پیـچهای دستگاه پوستکن پسـته متفاوت بوده و از ضخامت کمتری برخوردار می باشند و درنتیجه به پسته آسیب نمی رسانند.
نـخاله گیر 140 : ظرفیت این دستگاه با پسته پوستکن های 140 و 4000 همخوانی داشته و دارای شدت جریانی معادل 8/8 آمپر و مصرف آب 300 لیتر درساعت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید