Warning: Declaration of UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Acf_Text::get_repeater_control($condition) should be compatible with UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Condition::get_repeater_control(array $condition) in /home/karacoi1/public_html/wp-content/plugins/ultimate-elementor/modules/display-conditions/conditions/acf-text.php on line 169

نخاله گیر 140

از این دستگاه به دو منظور استفاده می شود:
-1 تکمیل مرحله پوستکنی پسته
-2 شستشوی مقدماتی
پیچهایی که بر روی توپی این دستگاه قرار دارند با پیـچهای دستگاه پوستکن پسـته متفاوت بوده و از ضخامت کمتری برخوردار می باشند و درنتیجه به پسته آسیب نمی رسانند.
نـخاله گیر 140 : ظرفیت این دستگاه با پسته پوستکن های 140 و 4000 همخوانی داشته و دارای شدت جریانی معادل 8/8 آمپر و مصرف آب 300 لیتر درساعت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد