Warning: Declaration of UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Acf_Text::get_repeater_control($condition) should be compatible with UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Condition::get_repeater_control(array $condition) in /home/karacoi1/public_html/wp-content/plugins/ultimate-elementor/modules/display-conditions/conditions/acf-text.php on line 169

میز سورت

از میزسورت جهت تفکیک و درجه بندی دقیق خرما استفاده می شود و در اندازه های مختلف ساخته می شود این میز دارای نگهدارنده مخصوص سبد می باشد و بدنه آن از استیل است.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد