میز سورت

از میزسورت جهت تفکیک و درجه بندی دقیق خرما استفاده می شود و در اندازه های مختلف ساخته می شود این میز دارای نگهدارنده مخصوص سبد می باشد و بدنه آن از استیل است.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد