رطوبت گیر 5000

بعد از اینکه پسـته ها تفکیک شدند و آب اضافه آنها گرفته شد، وارد دستـگاه پیش خشک کن یا رطوبت گیر می شوند. این دستـگاه مزایای زیادی دارد، اولا اینکه به دلیل پوشیده بودن کامل دستـگاه پرت حرارتی کم، و راندمان زیاد می باشد. ثانیا دستـگاه به صورت یک نوار نقاله مشبک پسته ها را منتقل می کند و این امر باعث می شود تا پسـته ها به صورت کامل تخلیه شده و به دلیل مشبک بودن بهتر در معرض حرارت قرار می گیرند. ثالثا به منظوریکنواختی درامر رطوبت گیری دراین دستگاه همزن هایی وجودداردکه پسته ها را جابجا می کند.
رطوبت گیر10متری دارای ظرفیتی معادل 6/5 مترمکعب در ساعت با شدت جریان 53/8 آمپر و مصرف گازوئیل 45 لیتر در ساعت.

دیدگاهتان را بنویسید