رطوبت گیر پسته

بعد از اینکه پسـته ها تفکیک شدند و آب اضافه آنها گرفته شد، وارد دستـگاه پیش خشک کن یا رطوبت گیر می شوند. این دستـگاه مزایای زیادی دارد، اولا اینکه به دلیل پوشیده بودن کامل دستـگاه پرت حرارتی کم، و راندمان زیاد می باشد. ثانیا دستـگاه به صورت یک نوار نقاله مشبک پسته ها را منتقل می کند و این امر باعث می شود تا پسـته ها به صورت کامل تخلیه شده و به دلیل مشبک بودن بهتر در معرض حرارت قرار می گیرند.

ثالثا به منظوریکنواختی درامر رطوبت گیری دراین دستگاه همزن هایی وجوددارد که پسته ها را جابجا می کند.

این دستگاه در سه سایز تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیتبرق مصرفیگازوئیل مصرفیگاز مصرفی
1رطوبت گیر 6 متری3مترمکعب پسته پوست شده22/5 آمپر19 لیتر30 مترمکعب
2رطوبت گیر 8 متری4مترمکعب پسته پوست شده39 آمپر38 لیتر40 مترمکعب
3رطوبت گیر 10 متری6مترمکعب پسته پوست شده53/8 آمپر45 لیتر54 مترمکعب