خوشه گیر

این دستگاه برای افزایش ظرفیت خطوط فرآوری پسته و جلوگیری از ضایعات آن کاربرد بالایی دارد .

در مناطقی که خوشه های ضخیم تری  دارند و یا دانه های آن از انواع حساس و آسیب پذیر می باشند ، باید خوشه و برگ محصول را قبل از ورود به دستگاه پوستکن ، از دانه های آن جدا نمود . دستگاه خوشه گیر این عمل رابدون صدمه زدن به محصول باکیفیت ودقت بالایی انجام می دهد. طراحی ویژه این دستگاه آن رابرای انواع پسته های حساس و آسیب پذیر مناسب می سازد و ظرفیت این دستگاه با تمام خطوط فرآوری شرکت کارا کرمان هماهنگی دارد و  شدت جریان آن معادل 3/5 آمپر (سه فاز) می باشد.