Warning: Declaration of UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Acf_Text::get_repeater_control($condition) should be compatible with UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Condition::get_repeater_control(array $condition) in /home/karacoi1/public_html/wp-content/plugins/ultimate-elementor/modules/display-conditions/conditions/acf-text.php on line 169

خوشه گیر

این دستگاه برای افزایش ظرفیت خطوط فرآوری پسته و جلوگیری از ضایعات آن کاربرد بالایی دارد .

در مناطقی که خوشه های ضخیم تری  دارند و یا دانه های آن از انواع حساس و آسیب پذیر می باشند ، باید خوشه و برگ محصول را قبل از ورود به دستگاه پوستکن ، از دانه های آن جدا نمود . دستگاه خوشه گیر این عمل رابدون صدمه زدن به محصول باکیفیت ودقت بالایی انجام می دهد. طراحی ویژه این دستگاه آن رابرای انواع پسته های حساس و آسیب پذیر مناسب می سازد و ظرفیت این دستگاه با تمام خطوط فرآوری شرکت کارا کرمان هماهنگی دارد و  شدت جریان آن معادل 3/5 آمپر (سه فاز) می باشد.

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد