Warning: Declaration of UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Acf_Text::get_repeater_control($condition) should be compatible with UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Condition::get_repeater_control(array $condition) in /home/karacoi1/public_html/wp-content/plugins/ultimate-elementor/modules/display-conditions/conditions/acf-text.php on line 169

خندان جداکن 150

از این دستگاه به منظور جداسازی پسته های رسیده و خندان از پسته های دهن بسته استفاده می گردد.
این جداسازی توسط سوزن های موجود در استوانه دوار این دستگاه صورت می پذیرد.
خندان جداکن 150 : ظرفیت ورودی 1200 کیلوگرم در ساعت و دارای شدت جریان معادل 7/6 آمپر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد