خندان جداکن 120

از این دستگاه به منظور جداسازی پسته های رسیده و خندان از پسته های دهن بسته استفاده می گردد.
این جداسازی توسط سوزن های موجود در استوانه دوار این دستگاه صورت می پذیرد.
خندان جداکن 120 : ظرفیت ورودی 900 کیلوگرم در ساعت و دارای شدت جریان معادل 6/5 آمپر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد