خندان جداکن پسته

از این دستگاه به منظور جداسازی پسته های  خندان از پسته های دهن بسته استفاده می گردد.

این جداسازی توسط سوزن های موجود در استوانه دوار این دستگاه صورت می پذیرد.

این دستگاه در سه مدل تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
1خندان جداکن 80450 کیلوگرم پسته خشک8 آمپر ( تکفاز)
2خندان جداکن 120900 کیلوگرم پسته خشک6/5 آمپر (سه فاز)
3خندان جداکن 1201200کیلوگرم پسته خشک7/6 آمپر (سه فاز)