Warning: Declaration of UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Acf_Text::get_repeater_control($condition) should be compatible with UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Condition::get_repeater_control(array $condition) in /home/karacoi1/public_html/wp-content/plugins/ultimate-elementor/modules/display-conditions/conditions/acf-text.php on line 169

خندان جداکن پسته

از این دستگاه به منظور جداسازی پسته های  خندان از پسته های دهن بسته استفاده می گردد.

این جداسازی توسط سوزن های موجود در استوانه دوار این دستگاه صورت می پذیرد.

این دستگاه در سه مدل تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
1خندان جداکن 80450 کیلوگرم پسته خشک8 آمپر ( تکفاز)
2خندان جداکن 120900 کیلوگرم پسته خشک6/5 آمپر (سه فاز)
3خندان جداکن 1201200کیلوگرم پسته خشک7/6 آمپر (سه فاز)

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد