خشک کن 8 واگنه

خشک شدن پسته به چند روش می تواند صورت گیرد یا توسط دستگاه خشک کن و یا میدان های تخصیص داده شده در ترمینال ها و یا ترکیب این دو عمل ، یعنی مقداری از رطوبت توسط دستگاه خشک کن و مقدار رطوبت باقی مانده توسط میدان های پسته از پسته جدا می شود .
خشک کن8 واگن : ظرفیت آن حدود 2000 کیلوگرم ودارای شدت جریان 16/5آمپر ومصرف گازوئیل 14 لیتر در ساعت می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید