خشک کن 4 واگنه

خشک شدن پسته به چند روش می تواند صورت گیرد یا توسط دستگاه خشک کن و یا میدان های تخصیص داده شده در ترمینال ها و یا ترکیب این دو عمل ، یعنی مقداری از رطوبت توسط دستگاه خشک کن و مقدار رطوبت باقی مانده توسط میدان های پسته از پسته جدا می شود .
خشک کن4 واگن : ظرفیت آن حدود 1000 کیلوگرم ودارای شدت جریان 12/2آمپر ومصرف گازوئیل 7 لیتردر ساعت می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید