Warning: Declaration of UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Acf_Text::get_repeater_control($condition) should be compatible with UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Condition::get_repeater_control(array $condition) in /home/karacoi1/public_html/wp-content/plugins/ultimate-elementor/modules/display-conditions/conditions/acf-text.php on line 169

برش زن خرما

در صنـعت فـرآوری خـرما به منظور خارج نمودن هسته های خرما، آن را برش زده و هسـته را خـارج می نمایند. جهت تسهیل در این عمل دستگاه برش زن ، با سیستم منحصر به فـرد
می تواند برش طـولی منظم و یکنواختی را روی خـرما ها بوجود آورد که بتـوان بعد از آن به کمک دست هسته ها را از خرما خارج نمود این دستگاه با شدت جریان 6/5 آمپر کار می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد