برش زن خرما

در صنـعت فـرآوری خـرما به منظور خارج نمودن هسته های خرما، آن را برش زده و هسـته را خـارج می نمایند. جهت تسهیل در این عمل دستگاه برش زن ،  با سیستم منحصر به فـرد می تواند برش طـولی منظم و یکنواختی را روی خـرما ها بوجود آورد  که بتـوان بعد از آن به کمک دست هسته ها را از خرما خارج نمود این دستگاه با شدت جریان 6/5 آمپر کار می کند.

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد