بالا بر پسته

از این دستگاه به منظور انتقال پسته از دستگاهی به دستگاه دیگر استفاده می شود.

از قابلیت های آن ، تنـظیم خروجی در ارتفاع دلخواه ، به همراه تعویض آسان پله ها وشستشوی آسان را می توان ذکر کرد.

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
1بالابر 5/4متری10تن3/7 آمپر (سه فاز)
2بالابر 5/6 متری10تن3/7 آمپر (سه فاز)

2

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد