حوض تفکیک و شستوشوی پسته

راهنمای راه اندازی و تنظیم:

1- مخزن آب تا محل قرار گرفتن لوله سرريز پر شود و بعد از آن شیر ورود آب طوری تنظیم شود که همیشه مقداری سرریز وجود داشته باشد.

2- فيلتر هاي روي مخزن آب (توری های چشمی و پشه ای) در محل خود قرار داده شوند.

3- دریچه خروج زیرآبی کنترل شود تا بر روی عدد صحیح تنظیم شده باشد.

4- الکتروپمپ را روشن و چند ثانيه صبر كنيد تا سطح آب داخل كانال بالا بيايد، ميزان مطلوب هنگامي است كه كم ترين مقدار ممكن آب از سرريز خروج روآبی خارج شود. دراين حالت هيچ گاه پسته هاي خندان و پر مغز داخل پسته پوك و روآبي نمي شوند. در صورتي كه مايليد تمام پسته هاي روآبي را از زير آبي جدا كنيد فلكه را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانيد تا دريچه خروج زیرآبی كمي بسته تر شده وآب بيشتري از سرريز پسته پوك خارج شود در اين حال تمام پسته هاي روآبي از زير آبي جدا مي شوند.

راهنمای سرویس و نگهداری:

1- در صورت بسته بودن شیر آب ورود به دستگاه و کثیف شدن آب، باید آب مخزن تعويض شود.

2- فيلترهای (توری های چشمی و پشه ای) روي مخزن بايد مرتباً کنترل و نظافت شوند تا آب به راحتي وارد مخزن شود. ضروري است كه پس از نظافت، فيلترها با دقّت سر جاي خود قرار داده شوند در غير اين صورت نخاله و ذرات پوست وارد مخزن و پمپ شده و باعث كاهش كارايي پمپ مي شود.

3- در صورتي كه فيلترهای(توری های چشمی و پشه ای) روی مخزن پاره شوند، بايد نسبت به تعمير يا تعويض آنها اقدام نمود.

4- روش تشخیص ورود نخاله و ذرات پوست به پمپ آب به اینصورت است که در هنگام کار کردن الکتروپمپ، آب از محل ورود به کانال افقی آب به اطراف پاشیده می شود و برای تمیز کردن آن باید دربند تعبیه شده در قسمت فشارشكن بالاي پمپ را باز کرده و با آب قسمت هاي داخل فشارشكن و پمپ را نظافت نمود و نخاله را از محل دربند خارج کرد. دقت شود بعد از انجام نظافت، مجددا دربند در محل خود بسته شود.

راهنمای نکات ایمنی:

1- همیشه بعد از انجام تنظیمات و یا تعمیرات حفاظ های دستگاه را در محل خود نصب کنید و از روشن کردن دستگاه بدون حفاظ خودداری کنید.

2- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات برق تابلوی اصلی را قطع کنید.

3- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات زنجیر ها و تسمه پروانه های سر الکتروموتور را از محل خود خارج کنید.

4- از ریختن آب روی الکتروموتور، چرخ زنجیر، زنجیر و یاتاقان ها خودداری کنید.

5- قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن کابل های برق و اتصال ارت اطمینان حاصل کنید.

6- از بسته بودن درب ترمینال برق روی الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

7- از نزدیک کردن بدن یا لباس به اجزاء در حال حرکت پرهیز کنید.

8- پاره شدن یا عدم قراردادن صحیح توری های پشه ای و چشمی روی مخزن، باعث ورود نخاله به مخزن و مسیر آب شده و در عملکرد دستگاه اخلال به وجود می آورند و بايد از ورود آنها به دستگاه جلوگیری به عمل آید.

9- قبل از استفاده از دستگاه ، فیلتر ابتدای لوله آب به طرف نازل های پاشش آب مورد بررسی گیرد و در صورت نیاز تعویض گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید