دانه کن پسته

راهنمای راه اندازی و تنظیم:

قبل از راه اندازی، قسمت های قابل تنظیم دستگاه کنترل شوند،که عبارتند از:

الف) قاب جلو ب) قاب عقب ج) سرعت چرخش توپی

راهنمای سرویس و نگهداری:

1- توصیه می شود بعد از فصل کار و در زمان انبار داری به منظور افزایش طول عمر، زنجیرها و تسمه پروانه ها از محل خود خارج گردند.

2- بلبرينگ ها و یاتاقان هاي دستگاه را طبق جدول زمانبدی گریس کاری کنید.

3- در صورت آسيب ديدن توپي و لنگ شدن آن بايد بلافاصله با شركت و يا نمايندگي ها تماس بگيريد تا نسبت به رفع عيب اقدام شود.

راهنمای نکات ایمنی:

1- همیشه بعد از انجام تنظیمات و یا تعمیرات حفاظ های دستگاه را در محل خود نصب کنید و از روشن کردن دستگاه بدون حفاظ خودداری کنید.

2- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات برق تابلوی اصلی را قطع کنید.

3- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات زنجیر ها و تسمه پروانه های سر الکتروموتور را از محل خود خارج کنید.

4- از ریختن آب روی الکتروموتور، چرخ زنجیر، زنجیر و یاتاقان ها خودداری کنید.

5- قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن کابل های برق و اتصال ارت اطمینان حاصل کنید.

6- از بسته بودن درب ترمینال برق روی الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

7- از نزدیک کردن بدن یا لباس به اجزاء در حال حرکت پرهیز کنید.

8- سنگ و چوب هاي ضخيم درون بار پسته باعث آسيب ديدن پسته ها، توپی ها، تيغه هاي دانه كني و پيچ هاي توپي خواهد شد و بايد از ورود آنها به دستگاه جلوگیری به عمل آید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید