خوشه گیر پسته

راهنمای راه اندازی و تنظیم:

1- قبل از راه اندازی موارد زیر رعایت شوند: الف) فاصله پره ها نسبت به فنس داخل استوانه در قسمت پایین خوشه گیر کنترل شوند. باید در طرف ورود 3.5 سانتی متر و در طرف خروج 2.5 سانتی متر فاصله داشته باشند. ب) باید توجه داشت که قبل از راه اندازی دستگاه خالی باشد و درون دستگاه پسته وجود نداشته باشد. ج) سپس دستگاه را روشن کنید و دقت شود که بدون تخلیه بار پسته، دستگاه خاموش نشود، در غیر اینصورت پسته موجود در دستگاه در هنگام راه اندازی مجدد باعث خرابی و صدمه زدن به دستگاه می شود.

2- از جوش دادن مستقیم مفتول فنس به پروفیل و یکدیگر جدا خودداری شود. و در صورت نیاز به اتصال، از پیچ و مهره استفاده شود. (اتصال جوشی در فنس ها باعث شکسته شدن آن و کوتاه شدن عمر دستگاه می گردد.)

راهنمای سرویس و نگهداری:

1- زنجیر را در هنگام استفاده و یا انبار شدن دستگاه با گریس بپوشانید تا از زنگ زدگی آن جلوگیری به عمل آید. (توصیه می شود بعد از فصل کار و در زمان انبار داری به منظور افزایش طول عمر، زنجیرها و تسمه پروانه ها از محل خود خارج گردند.)

2- بلبرينگ ها و یاتاقان هاي دستگاه راگریس کاری کنید.

3- در صورت آسيب ديدن استوانه و محور وسط بلافاصله با شركت و يا نمايندگي ها تماس بگيريد تا نسبت به رفع عيب اقدام شود.

راهنمای نکات ایمنی:

1- همیشه بعد از انجام تنظیمات و یا تعمیرات حفاظ های دستگاه را در محل خود نصب کنید و از روشن کردن دستگاه بدون حفاظ خودداری کنید.

2- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات برق تابلوی اصلی را قطع کنید.

3- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات زنجیر ها و تسمه پروانه های سر الکتروموتور را از محل خود خارج کنید.

4- از ریختن آب روی الکتروموتور، چرخ زنجیر، زنجیر و یاتاقان ها خودداری کنید.

5- قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن کابل های برق و اتصال ارت اطمینان حاصل کنید.

6- از بسته بودن درب ترمینال برق روی الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

7- از نزدیک کردن بدن یا لباس به اجزاء در حال حرکت پرهیز کنید.

8- سنگ و چوب هاي ضخيم درون بار پسته باعث آسيب ديدن پسته ها، فنس استوانه و محور وسط خواهد شد و بايد از ورود آنها به دستگاه جلوگیری به عمل آید.

9- از جوشکاری مفتول های فنس ها در هر شرایطی خودداری شود زیرا این کار باعث شکستن آن می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید