خندان جداکن پسته

راهنمای راه اندازی و تنظیم:

1- پس از روشن کردن دستگاه و شروع به کار آن، دریچه زیر قیف ورودی را کم کم باز کنید، تا پسته از قیف ورود دستگاه وارد استوانه خندان جداکن شود، و این کار را تا زمانی که پسته خندان در خروجی پسته دهان بسته مشاهده نشده برای رسیدن به حداکثر ظرفیت دستگاه، ادامه دهید. در صورتی که دریچه بیش از ظرفیت دستگاه باز شود، در خروجی پسته دهان بسته، پسته خندان مشاهده می شود وباید آن را کمی ببندید.

2- در صورتی که در خروجی پسته خندان پسته دهان بسته مشاهده شد، بال سینی وسط استوانه (در سمت زیر برس دوّار) را به سمت مرکز استوانه جمع کنید و در صورتی که می خواهید راندمان دستگاه افزایش پیدا کند آن را به سمت دیوار استوانه باز کنید تا از میزان پسته خندان در خروجی دهان بسته کاسته شود.

3- در صورتیکه درصد پسته های دهان بسته زیاد باشد با کاهش شیب دستگاه می توان درصد خطا را کم کرد و راندمان دستگاه را افزایش داد.

راهنمای سرویس و نگهداری:

1- سوزن ها داخل استوانه مخصوصاً در قسمت ورود پسته مرتباً بازدید شوند و در صورتی که پوست پسته لابه لای سوزن ها گیرکرده باشد، باعث کاهش ظرفیّت دستگاه می شوند و باید تمیز شوند. در صورتی که در این ناحیه پسته های خندان به سوزن ها گیر کرده باشند به این معنی است که برس از سوزن ها فاصله دارد و باید پس از نظافت سوزن ها، فاصله برس را تا سوزن ها کم کنید تا سوزن ها تمیز شوند.

2- در ابتدای هر فصل کاری جهت سرویس و تنظیم بهتر دستگاه و در صورت نیاز به تیز کردن سوزن ها، با شرکت یا نمایندگی ها تماس بگیرید. (سوزن های این دستگاه انحصاری بوده و قابلیّت تیز کردن و در نتیجه افزایش راندمان کاری را دارند و این کار باید توسط متخصّصین شرکت انجام شود)

راهنمای نکات ایمنی:

1- همیشه بعد از انجام تنظیمات و یا تعمیرات حفاظ های دستگاه را در محل خود نصب کنید و از روشن کردن دستگاه بدون حفاظ خودداری کنید.

2- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات برق تابلوی اصلی را قطع کنید.

3- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات زنجیر ها و تسمه پروانه های سر الکتروموتور را از محل خود خارج کنید.

4- از ریختن آب روی الکتروموتور، چرخ زنجیر، زنجیر و یاتاقان ها خودداری کنید.

5- قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن کابل های برق و اتصال ارت اطمینان حاصل کنید.

6- از بسته بودن درب ترمینال برق روی الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

7- از نزدیک کردن بدن یا لباس به اجزاء در حال حرکت پرهیز کنید.

8- دستگاه را زیر تابش مستقیم آفتاب و بارش باران قرار ندهید زیرا به سوزن ها و سایر اجزاء دستگاه صدمه می رسد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد