خشک کن واگنی پسته

راهنمای راه اندازی و تنظیم:

چرخ هاي عقب واگن ها بادي است و بايد به ميزان کافی باد شوند. جهت تخليه واگن ها بايد درب عقب آنها باز شده و با فشار برروي دسته و خم كردن واگن پسته ها را روي زمين تخليه نمود. هرگز مشعل را بدون روشن كردن فن روشن ننماييد. حتماً از ترموستات جهت کنترل دمای باد گرم استفاده نمائید و جهت صدمه نخوردن به پسته درجه آن را کم تر از 55 درجه سانتی گراد قرار دهید.

راهنمای سرویس و نگهداری:

1-توصیه می شود بعد از فصل کار و در زمان انبار داری به منظور افزایش طول عمر، زنجیرها و تسمه پروانه ها از محل خود خارج گردند.

2- بلبرينگ ها و یاتاقان هاي دستگاه را گریس کاری کنید.

3- واگن ها را مرتبا نظافت کنید.

4- باد چرخ واگن ها باید همواره کنترل و میزان باشد تا به لاستیک ها صدمه نرسد.

راهنمای نکات ایمنی:

1- همیشه بعد از انجام تنظیمات و یا تعمیرات حفاظ های دستگاه را در محل خود نصب کنید و از روشن کردن دستگاه بدون حفاظ خودداری کنید.

2- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات برق تابلوی اصلی را قطع کنید.

3- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات زنجیر ها و تسمه پروانه های سر الکتروموتور را از محل خود خارج کنید.

4- از ریختن آب روی الکتروموتور، چرخ زنجیر، زنجیر و یاتاقان ها خودداری کنید.

5- قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن کابل های برق و اتصال ارت اطمینان حاصل کنید.

6- از بسته بودن درب ترمینال برق روی الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

7- از نزدیک کردن بدن یا لباس به اجزاء در حال حرکت پرهیز کنید.

8- از تماس مستقیم دست به قسمت های داغ دستگاه خودداری کنید.(قسمت دیگ و اگزوز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید