خطوط فرآوری

ماشین آلات و خطوط فرآوری پسته

خط کامل فرآوری پسته مدل ۵۰۰۰

۵۰۰۰

ظرفیت فراوری: ۵  متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: ۱۵۰ آمپر

مقدار آب صرفی: ۳۰۰۰ لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: ۳۵ لیتر در ساعت

خط کامل فرآوری پسته مدل ۴۰۰۰

۴۰۰۰

ظرفیت فراوری: ۳_۳/۵ متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: ۹۷ آمپر

مقدار آب صرفی: ۱۰۰۰ لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: ۱۹ لیتر در ساعت

خط کامل فرآوری پسته مدل ۳۰۰۰

۳۰۰۰

ظرفیت فراوری: ۲/۵ متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: ۸۴ آمپر

مقدار آب صرفی: ۱۰۰۰ لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: ۱۹ لیتر در ساعت

خط کامل فرآوری پسته مدل هوشمند ۴۰۰۰

۴۰۰۰

ظرفیت فراوری: ۴ متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: ۱۳۲ آمپر

مقدار آب صرفی: ۳۰۰۰ لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: ۳۵ لیتر در ساعت

خط فراوری خرما

این خط مخصوص خرما های خشکی است که قابل شستشو می باشند.

ظرفیت این خط ۱۲۰۰ کیلو گرم در ساعت می باشد.

در این روش خرما ها پس از شستشو وارد دو سری خشک کن شش متری با هوای گرم میشوند و پس از آن توسط یک خشک کن شش متری با پنج فن قوی، رطوبت خرما های شسته شده گرفته میشود سپس با یک نوار سورت هشت متری مجهز به سیستم شستشوی نوار عملیات سورت به انجام میرساند.

با کارشناسان ما صحبت کنید

چنانچه در رابطه با خطوط فراوری نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، با کارشناسان ما تماس بگیرید.

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد