پوستکن پسته

قلب تپنده تمامی خطوط فرآوری ، دستگاه پوستکن پستـه می باشد که از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و عملکرد مطلوب یا نامطلوب آن تاثیری مستقیم بر روی محصول خواهد گذاشت.

پوسـتکن های تولیدی این مجـموعه بدلیل تنظیمات آسـان و کاربـردی وعملکرد مطلوب، توانسـته از جایگاه خوبی در ایـن صنعت برخوردار باشد، تـوپـی استفاده شده دراین دستگاه از جنس آلـومینیوم و دارای پیچهای از آلیاژ مخصوص و منحصر  بفرد ، این دستگاه را از دیگر دستگاه های مشابه خود در بازار متمایز و قابل اطمینان ساخته و رضایت مشتریان را به خود جلب نموده است.

این دستگاه در چهار مدل تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
۱پوست کن ۹۰۱/۱ مترمکعب پسته پوست شده۷/۵ آمپر (تک فاز)
۲پوست کن ۱۴۰۷/۱ مترمکعب پسته پوست شده۸/۸ آمپر (سه فاز)
۳پوست کن ۴۰۰۰۷/۲ مترمکعب پسته پوست شده۱۶/۵ آمپر (سه فاز)
۴پوست کن ۵۰۰۰۴ مترمکعب پسته پوست شده۲۸/۱ آمپر (سه فاز)

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد