نوار سورت خرما

برای درجه بندی رطب ، خـرما های نیمه خشک و خشک ، از این دستگاه

 استفاده  می شود. این دستگاه دارای نوار نقاله مخصوص موادغذائی است

 که توسط سیستم خودکار مرتبا شستشو داده می شود ، در این دستگـاه

 سه مسیر  جـداگانه تـعبیه شده که  تفـکیک و درجـه بندی خــرما را

 آسان می نماید پوشش بدنه از استیل می باشد و با شدت جریان۳/۷ آمپر

و مصرف آب ۲۰ لیتر در ساعت کار می کند.

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد