نخاله گیر ۵۰۰۰

از این دستگاه به دو منظور استفاده می شود:
-۱ تکمیل مرحله پوستکنی پسته
-۲ شستشوی مقدماتی
پیچهایی که بر روی توپی این دستگاه قرار دارند با پیـچهای دستگاه پوستکن پسـته متفاوت بوده و از ضخامت کمتری برخوردار می باشند و درنتیجه به پسته آسیب نمی رسانند.
نخاله گیر۵۰۰۰ : ظرفیت این دستگاه با پوستکن ۵۰۰۰ همخوانی داشته ودارای شدت جریانی معادل۱۷/۶ آمپر و مصرف آب معادل۶۰۰ لیتر در ساعت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد