نخاله گیر پسته

از این دستگاه به دو منظور استفاده می شود:

۱- تکمیل مرحله پوست کنی پسته

۲- شستشوی مقدماتی 

پیچهایی که بر روی توپی این دستگاه قرار دارند با پیـچهای دستگاه پوستکن پسـته متفاوت بوده و از ضخامت کمتری برخوردار می باشند و درنتیجه به پسته آسیب نمی رسانند.

این دستگاه در دو سایز تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیتبرق مصرفیآب مصرفی
۱نخاله گیر ۱۴۰هم خوانی با پسته پوست کن ۱۴۰ و ۴۰۰۰۰۸/۸ آمپر۳۰۰لیتر در ساعت
۲نخاله گیر ۵۰۰۰هم خوانی با پسته پوست کن ۵۰۰۰۱۷/۶ آمپر۶۰۰لیتر در ساعت

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد