رطوبت گیر پسته

بعد از اینکه پسـته ها تفکیک شدند و آب اضافه آنها گرفته شد، وارد دستـگاه پیش خشک کن یا رطوبت گیر می شوند. این دستـگاه مزایای زیادی دارد، اولا اینکه به دلیل پوشیده بودن کامل دستـگاه پرت حرارتی کم، و راندمان زیاد می باشد. ثانیا دستـگاه به صورت یک نوار نقاله مشبک پسته ها را منتقل می کند و این امر باعث می شود تا پسـته ها به صورت کامل تخلیه شده و به دلیل مشبک بودن بهتر در معرض حرارت قرار می گیرند.

ثالثا به منظوریکنواختی درامر رطوبت گیری دراین دستگاه همزن هایی وجوددارد که پسته ها را جابجا می کند.

این دستگاه در سه سایز تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیتبرق مصرفیگازوئیل مصرفیگاز مصرفی
۱رطوبت گیر ۶ متری۳مترمکعب پسته پوست شده۲۲/۵ آمپر۱۹ لیتر۳۰ مترمکعب
۲رطوبت گیر ۸ متری۴مترمکعب پسته پوست شده۳۹ آمپر۳۸ لیتر۴۰ مترمکعب
۳رطوبت گیر ۱۰ متری۶مترمکعب پسته پوست شده۵۳/۸ آمپر۴۵ لیتر۵۴ مترمکعب

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد