دانه کن ۱۴۰

از این دستگاه معمولا در ابتدای خطوط فرآوری و به منظور جداسازی اولیه پسته از خوشه استفاده می شود .
در مناطقی که برداشت پسته بوسیله کارگران بصورت دستی و غیر مکانیزه انجام می شود معمولا خوشه زیادی وارد سیستم فرآوری خواهد شد که این اتفاق باعث اخلال در عملکرد کمی و کیفی فرآوری می گردد و به همین منظوردستگاه دانه کن رادر ابتدای خط فرآوری نصب کرده تا مقدارقابل توجهی ازخوشه ها حذف شوند و نتیجه بهتری از خط فرآوری حاصل شود.
دانه کن ۱۴۰ دارای ظرفیتی معادل ۴ متر مکعب در ساعت با شدت جریان ۸/۸ آمپر (سه فاز) می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد