دانه کن پسته

از این دستگاه معمولا در ابتدای خطوط فرآوری و به منظور جداسازی اولیه پسته از خوشه استفاده می شود .

 در مناطقی که برداشت پسته بوسیله کارگران بصورت دستی و غیر مکانیزه انجام می شود معمولا خوشه زیادی وارد سیستم فرآوری خواهد شد که این اتفاق باعث اخلال در عملکرد کمی و کیفی فرآوری می گردد و به همین منظوردستگاه دانه کن رادر ابتدای خط فرآوری نصب کرده تا مقدارقابل توجهی ازخوشه ها حذف شوند و نتیجه بهتری از خط فرآوری حاصل شود.

این دستگاه در دو مدل تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
۱دانه کن ۹۰۳مترمکعب پسته پوست شده۷/۵ آمپر (تک فاز)
۲دانه کن ۱۴۰۴مترمکعب پسته پوست شده۸/۸ آمپر (سه فاز)

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد