خندان جداکن ۱۵۰

از این دستگاه به منظور جداسازی پسته های رسیده و خندان از پسته های دهن بسته استفاده می گردد.
این جداسازی توسط سوزن های موجود در استوانه دوار این دستگاه صورت می پذیرد.
خندان جداکن ۱۵۰ : ظرفیت ورودی ۱۲۰۰ کیلوگرم در ساعت و دارای شدت جریان معادل ۷/۶ آمپر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد