خندان جداکن پسته

از این دستگاه به منظور جداسازی پسته های  خندان از پسته های دهن بسته استفاده می گردد.

این جداسازی توسط سوزن های موجود در استوانه دوار این دستگاه صورت می پذیرد.

این دستگاه در سه مدل تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
۱خندان جداکن ۸۰۴۵۰ کیلوگرم پسته خشک۸ آمپر ( تکفاز)
۲خندان جداکن ۱۲۰۹۰۰ کیلوگرم پسته خشک۶/۵ آمپر (سه فاز)
۳خندان جداکن ۱۲۰۱۲۰۰کیلوگرم پسته خشک۷/۶ آمپر (سه فاز)

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد