خشک کن ۸ واگنه

خشک شدن پسته به چند روش می تواند صورت گیرد یا توسط دستگاه خشک کن و یا میدان های تخصیص داده شده در ترمینال ها و یا ترکیب این دو عمل ، یعنی مقداری از رطوبت توسط دستگاه خشک کن و مقدار رطوبت باقی مانده توسط میدان های پسته از پسته جدا می شود .
خشک کن۸ واگن : ظرفیت آن حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم ودارای شدت جریان ۱۶/۵آمپر ومصرف گازوئیل ۱۴ لیتر در ساعت می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد