خشک کن ۴ واگنه

خشک شدن پسته به چند روش می تواند صورت گیرد یا توسط دستگاه خشک کن و یا میدان های تخصیص داده شده در ترمینال ها و یا ترکیب این دو عمل ، یعنی مقداری از رطوبت توسط دستگاه خشک کن و مقدار رطوبت باقی مانده توسط میدان های پسته از پسته جدا می شود .
خشک کن۴ واگن : ظرفیت آن حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم ودارای شدت جریان ۱۲/۲آمپر ومصرف گازوئیل ۷ لیتردر ساعت می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد