بالا بر پسته

از این دستگاه به منظور انتقال پسته از دستگاهی به دستگاه دیگر استفاده می شود.

از قابلیت های آن ، تنـظیم خروجی در ارتفاع دلخواه ، به همراه تعویض آسان پله ها وشستشوی آسان را می توان ذکر کرد.

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
۱بالابر ۵/۴متری۱۰تن۳/۷ آمپر (سه فاز)
۲بالابر ۵/۶ متری۱۰تن۳/۷ آمپر (سه فاز)

۲

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد