حوض تفکیک و شستوشوی پسته

راهنمای راه اندازی و تنظیم:

۱- مخزن آب تا محل قرار گرفتن لوله سرریز پر شود و بعد از آن شیر ورود آب طوری تنظیم شود که همیشه مقداری سرریز وجود داشته باشد.

۲- فیلتر های روی مخزن آب (توری های چشمی و پشه ای) در محل خود قرار داده شوند.

۳- دریچه خروج زیرآبی کنترل شود تا بر روی عدد صحیح تنظیم شده باشد.

۴- الکتروپمپ را روشن و چند ثانیه صبر کنید تا سطح آب داخل کانال بالا بیاید، میزان مطلوب هنگامی است که کم ترین مقدار ممکن آب از سرریز خروج روآبی خارج شود. دراین حالت هیچ گاه پسته های خندان و پر مغز داخل پسته پوک و روآبی نمی شوند. در صورتی که مایلید تمام پسته های روآبی را از زیر آبی جدا کنید فلکه را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا دریچه خروج زیرآبی کمی بسته تر شده وآب بیشتری از سرریز پسته پوک خارج شود در این حال تمام پسته های روآبی از زیر آبی جدا می شوند.

راهنمای سرویس و نگهداری:

۱- در صورت بسته بودن شیر آب ورود به دستگاه و کثیف شدن آب، باید آب مخزن تعویض شود.

۲- فیلترهای (توری های چشمی و پشه ای) روی مخزن باید مرتباً کنترل و نظافت شوند تا آب به راحتی وارد مخزن شود. ضروری است که پس از نظافت، فیلترها با دقّت سر جای خود قرار داده شوند در غیر این صورت نخاله و ذرات پوست وارد مخزن و پمپ شده و باعث کاهش کارایی پمپ می شود.

۳- در صورتی که فیلترهای(توری های چشمی و پشه ای) روی مخزن پاره شوند، باید نسبت به تعمیر یا تعویض آنها اقدام نمود.

۴- روش تشخیص ورود نخاله و ذرات پوست به پمپ آب به اینصورت است که در هنگام کار کردن الکتروپمپ، آب از محل ورود به کانال افقی آب به اطراف پاشیده می شود و برای تمیز کردن آن باید دربند تعبیه شده در قسمت فشارشکن بالای پمپ را باز کرده و با آب قسمت های داخل فشارشکن و پمپ را نظافت نمود و نخاله را از محل دربند خارج کرد. دقت شود بعد از انجام نظافت، مجددا دربند در محل خود بسته شود.

راهنمای نکات ایمنی:

۱- همیشه بعد از انجام تنظیمات و یا تعمیرات حفاظ های دستگاه را در محل خود نصب کنید و از روشن کردن دستگاه بدون حفاظ خودداری کنید.

۲- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات برق تابلوی اصلی را قطع کنید.

۳- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات زنجیر ها و تسمه پروانه های سر الکتروموتور را از محل خود خارج کنید.

۴- از ریختن آب روی الکتروموتور، چرخ زنجیر، زنجیر و یاتاقان ها خودداری کنید.

۵- قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن کابل های برق و اتصال ارت اطمینان حاصل کنید.

۶- از بسته بودن درب ترمینال برق روی الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

۷- از نزدیک کردن بدن یا لباس به اجزاء در حال حرکت پرهیز کنید.

۸- پاره شدن یا عدم قراردادن صحیح توری های پشه ای و چشمی روی مخزن، باعث ورود نخاله به مخزن و مسیر آب شده و در عملکرد دستگاه اخلال به وجود می آورند و باید از ورود آنها به دستگاه جلوگیری به عمل آید.

۹- قبل از استفاده از دستگاه ، فیلتر ابتدای لوله آب به طرف نازل های پاشش آب مورد بررسی گیرد و در صورت نیاز تعویض گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد