پوستکن پسته

راهنمای راه اندازی و تنظیم:

۱- قبل از راه اندازی قسمت های قابل تنظیم دستگاه کنترل شوند،که عبارتند از: الف- قاب جلو، ب- قاب عقب، ج- سرعت چرخش توپی.

۲- سپس دستگاه را روشن نموده و با رعایت نکات ایمنی پسته را به سرعت داخل محفظه پوستکنی بریزید، تا زمانی که پسته ها به بالا پرت نشوند و ریختن پسته را تا حدّی ادامه دهید که پسته های قابل مشاهده (سطح رویی پسته) درون دستگاه از حرکت نایستند. باید توجه داشت که حجم پسته موجود داخل محفظه پوستکنی دستگاه باید در حدی باشد که در هر لحظه مقدار کافی پسته پوست نشده روی پسته های درحال پوست شدن را بگیرد ولی آنقدر زیاد نباشد که پسته های روی قیف بی حرکت به نظر برسد، پسته ها باید همیشه در حال حرکت باشند. زیاد ریختن پسته در محفظه پوستکنی باعث ثابت ماندن پسته ها می شود و این کار باعث اخلال در عملکرد دستگاه می شود.

۳- در صورت مشاهده مغز پسته سالم فقط در قیف خروج پسته، پسته از نوع حساس و رسیده می باشد و باید با استفاده از روش های زیر مدت زمان معطل شدن پسته را در محفظه پوستکنی کاهش دهیم، که عبارتند از:
الف) کاهش سرعت استاندارد توپی، ب) زیاد کردن فاصله استاندارد دریچه روی قاب جلو نسبت به توپی، ج) کم کردن فاصله استاندارد قاب عقب نسبت به مرکز شافت توپی .

راهنمای سرویس و نگهداری:

۱- زنجیر را در هنگام استفاده و یا انبار شدن دستگاه با گریس بپوشانید تا از زنگ زدگی آن جلوگیری به عمل آید. (توصیه می شود بعد از فصل کار و در زمان انبار داری به منظور افزایش طول عمر، زنجیرها و تسمه پروانه ها از محل خود خارج گردند.)

۲- بلبرینگ ها و یاتاقان های دستگاه را گریس کاری کنید.

۳- در صورت آسیب دیدن توپی و لنگ شدن آن باید بلافاصله با شرکت و یا نمایندگی ها تماس بگیرید تا نسبت به رفع عیب اقدام شود.

راهنمای نکات ایمنی:

۱- همیشه بعد از انجام تنظیمات و یا تعمیرات حفاظ های دستگاه را در محل خود نصب کنید و از روشن کردن دستگاه بدون حفاظ خودداری کنید.

۲- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات برق تابلوی اصلی را قطع کنید.

۳- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات زنجیر ها و تسمه پروانه های سر الکتروموتور را از محل خود خارج کنید.

۴- از ریختن آب روی الکتروموتور، چرخ زنجیر، زنجیر و یاتاقان ها خودداری کنید.

۵- قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن کابل های برق و اتصال ارت اطمینان حاصل کنید.

۶- از بسته بودن درب ترمینال برق روی الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

۷- از نزدیک کردن بدن یا لباس به اجزاء در حال حرکت پرهیز کنید.

۸- سنگ و چوب های ضخیم درون بار پسته باعث آسیب دیدن پسته ها، توپی ها، تیغه های پوستکنی و پیچ های توپی خواهد شد و باید از ورود آنها به دستگاه جلوگیری به عمل آید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد