دانه کن پسته

راهنمای راه اندازی و تنظیم:

قبل از راه اندازی، قسمت های قابل تنظیم دستگاه کنترل شوند،که عبارتند از:

الف) قاب جلو ب) قاب عقب ج) سرعت چرخش توپی

راهنمای سرویس و نگهداری:

۱- توصیه می شود بعد از فصل کار و در زمان انبار داری به منظور افزایش طول عمر، زنجیرها و تسمه پروانه ها از محل خود خارج گردند.

۲- بلبرینگ ها و یاتاقان های دستگاه را طبق جدول زمانبدی گریس کاری کنید.

۳- در صورت آسیب دیدن توپی و لنگ شدن آن باید بلافاصله با شرکت و یا نمایندگی ها تماس بگیرید تا نسبت به رفع عیب اقدام شود.

راهنمای نکات ایمنی:

۱- همیشه بعد از انجام تنظیمات و یا تعمیرات حفاظ های دستگاه را در محل خود نصب کنید و از روشن کردن دستگاه بدون حفاظ خودداری کنید.

۲- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات برق تابلوی اصلی را قطع کنید.

۳- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات زنجیر ها و تسمه پروانه های سر الکتروموتور را از محل خود خارج کنید.

۴- از ریختن آب روی الکتروموتور، چرخ زنجیر، زنجیر و یاتاقان ها خودداری کنید.

۵- قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن کابل های برق و اتصال ارت اطمینان حاصل کنید.

۶- از بسته بودن درب ترمینال برق روی الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

۷- از نزدیک کردن بدن یا لباس به اجزاء در حال حرکت پرهیز کنید.

۸- سنگ و چوب های ضخیم درون بار پسته باعث آسیب دیدن پسته ها، توپی ها، تیغه های دانه کنی و پیچ های توپی خواهد شد و باید از ورود آنها به دستگاه جلوگیری به عمل آید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد