خشک کن واگنی پسته

راهنمای راه اندازی و تنظیم:

چرخ های عقب واگن ها بادی است و باید به میزان کافی باد شوند. جهت تخلیه واگن ها باید درب عقب آنها باز شده و با فشار برروی دسته و خم کردن واگن پسته ها را روی زمین تخلیه نمود. هرگز مشعل را بدون روشن کردن فن روشن ننمایید. حتماً از ترموستات جهت کنترل دمای باد گرم استفاده نمائید و جهت صدمه نخوردن به پسته درجه آن را کم تر از ۵۵ درجه سانتی گراد قرار دهید.

راهنمای سرویس و نگهداری:

۱-توصیه می شود بعد از فصل کار و در زمان انبار داری به منظور افزایش طول عمر، زنجیرها و تسمه پروانه ها از محل خود خارج گردند.

۲- بلبرینگ ها و یاتاقان های دستگاه را گریس کاری کنید.

۳- واگن ها را مرتبا نظافت کنید.

۴- باد چرخ واگن ها باید همواره کنترل و میزان باشد تا به لاستیک ها صدمه نرسد.

راهنمای نکات ایمنی:

۱- همیشه بعد از انجام تنظیمات و یا تعمیرات حفاظ های دستگاه را در محل خود نصب کنید و از روشن کردن دستگاه بدون حفاظ خودداری کنید.

۲- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات برق تابلوی اصلی را قطع کنید.

۳- همیشه قبل از انجام هرگونه تعمیرات زنجیر ها و تسمه پروانه های سر الکتروموتور را از محل خود خارج کنید.

۴- از ریختن آب روی الکتروموتور، چرخ زنجیر، زنجیر و یاتاقان ها خودداری کنید.

۵- قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن کابل های برق و اتصال ارت اطمینان حاصل کنید.

۶- از بسته بودن درب ترمینال برق روی الکتروموتور اطمینان حاصل کنید.

۷- از نزدیک کردن بدن یا لباس به اجزاء در حال حرکت پرهیز کنید.

۸- از تماس مستقیم دست به قسمت های داغ دستگاه خودداری کنید.(قسمت دیگ و اگزوز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد