نوار تست

  • توضیحات

توضیحات محصول

با توجه به وجود تنوع و همـچنین امکان عـدم تنظیم ماشین آلات ، احتمال خطا در عملکرد
وجود خواهد داشت ، بنابر این از این دستگاه جهت بازبینی نهایی محصول استفاده می گردد
که دارای شدت جریان معادل ۲/۳ آمپر می باشد .