نخاله گیر ۵۰۰۰

  • توضیحات

توضیحات محصول

از این دستگاه به دو منظور استفاده می شود:
-۱ تکمیل مرحله پوستکنی پسته
-۲ شستشوی مقدماتی
پیچهایی که بر روی توپی این دستگاه قرار دارند با پیـچهای دستگاه پوستکن پسـته متفاوت بوده و از
ضخامت کمتری برخوردار می باشند و درنتیجه به پسته آسیب نمی رسانند.
نخاله گیر۵۰۰۰ : ظرفیت این دستگاه با پوستکن ۵۰۰۰ همخوانی داشته ودارای شدت جریانی معادل۱۷/۶
آمپر و مصرف آب معادل۶۰۰ لیتر در ساعت می باشد.