خشک کن ۸ واگنه

  • توضیحات

توضیحات محصول

خشک شدن پسته به چند روش می تواند صورت گیرد یا توسط دستگاه خشک کن و یا میدان های
تخصیص داده شده در ترمینال ها و یا ترکیب این دو عمل ، یعنی مقداری از رطوبت توسط دستگاه
خشک کن و مقدار رطوبت باقی مانده توسط میدان های پسته از پسته جدا می شود .
خشک کن۸ واگن : ظرفیت آن حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم ودارای شدت جریان ۱۶/۵آمپر ومصرف گازوئیل
۱۴ لیتر در ساعت می باشد .