میز سورت

  • توضیحات

توضیحات محصول

از میزسورت جهت تفکیک و درجه بندی دقیق خرما استفاده می شود و در
اندازه های مختلف ساخته می شود این میز دارای نگهدارنده مخصوص سبد
می باشد و بدنه آن از استیل است.