برش زن خرما

  • توضیحات

توضیحات محصول

در صنـعت فـرآوری خـرما به منظور خارج نمودن هسته های خرما، آن را برش زده و هسـته
را خـارج می نمایند. جهت تسهیل در این عمل دستگاه برش زن ، با سیستم منحصر به فـرد
می تواند برش طـولی منظم و یکنواختی را روی خـرما ها بوجود آورد که بتـوان بعد از آن به
کمک دست هسته ها را از خرما خارج نمود این دستگاه با شدت جریان ۶/۵ آمپر کار می کند.