خط ۵۰۰۰

[Line_5000]

خط کامل فرآوری پسته مدل ۵۰۰۰

ظرفیت فراوری: ۵ متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: ۱۵۰ آمپر

مقدار آب صرفی: ۳۰۰۰ لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: ۳۵ لیتر در ساعت