خط ۴۰۰۰

[Line_4000]

خط کامل فرآوری پسته مدل ۴۰۰۰

ظرفیت فراوری: ۳-۳٫۵ متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: ۹۷ آمپر

مقدار آب صرفی: ۱۰۰۰ لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: ۱۹ لیتر در ساعت